Mesafeli Satış Sözleşmesi ve KVKK

1.1 SATICI 

Ticaret Unvanı        : Efes Kuyumculuk   Tic.  Ve  San. ve Tic. Ltd. Şti.

Veri  Sorumlusu     : Efes Kuyumculuk   Tic.  Ve  San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres                       : Donanmacı mah. K.paşa Cd. 15A D:8-9 KARŞIYAKA / İZMİR

Mersis No               :0325 0032 3120 0012

Vergi Numarası      : 325 00 32 312

Gsm                          : 0530 455 86 00

E-posta Adresi        : info@efesjewerly.com

Instagram adresi    :  Efeskuyumculukk 


1.2 ALICI 

Adı Soyadı:

Adres: 

Telefon: 

E-Posta adresi: 

Bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır.


1.3 İLETİŞİM

SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.  


MADDE 2 KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.efesjewelry.com (“İnternet Sitesi”) İnternet Sitesi’nden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun İlgili Kanun Hükümleri ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna ilişkin İlgili Yönetmelik Hükümleri, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması hakkındaki  KHK nin  ,5846 sayılı  Fikir ve Sanat  Eserleri Kanunun, 6098 sayılı   Borçlar Kanunun  6102 sayılı  Türk Ticaret Kanunun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.  İşbu sözleşmenin tüm içeriği de ,5846 sayılı  Fikir ve Sanat  Eserleri Kanunu kapsamında sadece site sahibine ait olup sözleşme içeriğinin   başka sitelerde ticari amaçla  kullanılması kopyalanması, hak ihlali ve tazminat sebebi oluşturacaktır.


MADDE 3  SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ, SATIŞ FİYATI VE TESLİMATINA İLİŞKİN BİLGİLER  :Ürünlerin Adı, Miktarı, KDV Dâhil Satış Fiyatı ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. 


Ürün ve Sipariş Bilgileri

Ürünün adı:

Ürünün gramı:

Ürünün ayarı:

Ürünün taş bilgileri:

Ürünün kdv dahil fiyat:

Teslimat ulaşım fiyatı:

Ödeme şekli:


MADDE 4 Fatura ve Teslimat Bilgileri


Fatura Adresi:

Faturadaki Unvan:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:


MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER 

5.1  ALICI, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle,  İnternet Sitesi’ndeki  sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve  teslimat masraflarının  satışı tarafından karşılanacağına teslimatın gerçekleştirileceği süreye  ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi mersis numarası ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, cayma hakkının kullanılması ve cayma hakkının kullanım usulü ve koşulları hakkında  doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

5.2  Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren kişiye özel yapım ve el yapımı ürünlerde 30 günü diğer ürünlerde   15 (Onbeş) günlük süreyi aşmamak koşulu ile  her bir ürün için ALICI veya  alıcının  siparişinde   gösterdiği adresteki  siparişinde  belirttiği kişi/kuruluşa teslim edilir. Sözleşme konusu ürün, alıcının teslime ,edilecek kişi olarak başka bir kişiyi belirtmesi sebebiyle  başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden   veyahut satıcı sorumlu tutulamaz.

5.3   Alıcı'nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen alıcıya aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet'in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.  Üründe bir hasar var ise bu  konuda ürünü kargo firmasından teslim almama kargo firması ile   gerekli   tutanağının tutulmasını , kargo firmasına yönelik olarak  kayıt oluşturulmasının sağlanması şeklindeki sorumluluk alıcıya aittir. Teslimden sonra Mal/Hizmet'in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı ürünün zarar görmesi kaybolması vb  her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4 Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve  sertifikaları ile Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur.

Ancak alıcı ürünü  gözle görünür bir muayene ile anlaşılacak derecede sağlam olmamasına,  üründe eksiklik olmasına ürün  tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olmasına rağmen , kargo firmasından herhangi bir ihtirazi kayıt  bildirmeksizin ürünü teslim alırsa  işbu sorumluluk 5.3 maddesinde belirtilen tüm hükümler dahil olmak üzere    alıcıya aittir  

5.5 ALICI, ürüne ve  verilen mesafeli satış sözleşmesi hizmetine  ilişkin  talep ve şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak( e posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ) teslim tarihinden itibaren  en geç 15 gün  içerisinde  satıcıya   iletebilir. Şikâyet ve taleplere SATICI müşteri hizmetleri en kısa sürede olmak üzere en geç 15 gün içinde  cevap verilecektir. 

5.6 6098 sayılı Borçlar Kanunundaki alıcı, devraldığı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz derhal  gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır .Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır. Hükmüne uyarlı olarak alıcı alım satımlarında satılan maldaki ayıp açık ayıp niteliğinde ise, malın teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde; gizli ayıp niteliğinde ise, 2 yıllık dava zamanaşımı süresi içinde ve ayıp ortaya çıktıktan sonra derhal, yani dürüstlük kuralına uygun olan en kısa sürede, ihbar edilmesi gerekir.

5.7  İnternet Sitesi'nde sunulan  açıklayıcı kısmında el yapımı olduğu belirtilen ürünlerin el yapımı olan  ürünlerin el yapımı olmasından ve siparişi verilen yüzük ölçülerinin farklılığı nedeniyle ağırlık, uzunluk, genişlik vb. özelliklerinde üretim sonrasında ± %10 kadar farklılık olabilmektedir .İnternet Sitesi üzerinden ürünün satışa sunulması aşamasında teknik hatalar ya da maddi hatalar nedeniyle ürün fiyatı, ürün açıklaması, ürün niteliği vb. özelliklerde hata olması halinde SATICI siparişi iptal etme ve tahsil edilmiş tutarları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ALICI’ya iade etme hakkına alıcıya herhangi  bir tazminat ödemeden  ihbar öneli tanımdan ihbarsız olarak  sahiptir. 

5.8 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin  ticari  fiili  ürünün stoklarda bulunamaması  ve ürünün üretilememesi gibi herhangi bir sebeple imkânsızlaşması halinde  satıcı sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, satıcı  bu durumu öğrendiği tarihten itibaren  yedi gün içinde, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla alıcıya  ve satıcının durumu veri sorumlusuna bildirmesi sonucu; veri sorumlusunun (  kalıcı veri saklayıcısının  )alıcıya aynı iletişim  yolları tercih ederek durumu  bildirmesi  sonucu;  ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade eder. ALICI'ya  alıcının 1.3 madde de kabul ettiği iletişim vasıtalarından biri ile   bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI'nın  da siparişin iptalini ve sözleşmenin  fesih edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar  teslimin ertelenmesini SATICI’dan yazılı olarak yapacağı bildirimle talep etme hakkını haizdir. Sözleşme’nin alıcı tarafla  fesih edilmesi durumunda SATICI, varsa teslimat masrafları dâhil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 14 (On dört) gün içinde alıcının nakden ve defaten Havale/EFT ya da  alıcıdan banka hesap bilgileri istenerek, alıcının  belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde banka yoluyla veyahut alıcının  satış mahalline gelerek  iade bedelini  elden nakden almayı talep etmesi halinde; satıcı  bizzat sadece imzalı  para alma makbuzu ile  elden alıcıya iade etmekle yükümlüdür.  Ancak alıcı taraf yukarıda belirtilen  maddede  sayılan  işbu durumların gerçekleşmesi  halinde satıcıdan  bu sebeple herhangi bir tazminat isteminde  bulunmamayı da kabul etmektedir. Bu tür durumun oluşması riskini alıcı şimdiden kabul etmekte olup işbu riskin doğması halinde ,alıcı taraf satıcıdan bedel iadesi dışında her nevi ad altında olursa olsun herhangi bir hak ve alacak talebinde  bulunmayacaktır .


 ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul  beyan ve taahhüt eder.

5.9. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik Etme hakkına sahiptir. 

5.10 Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim  edilmek üzere kargoya verilmesi ve  ürünün  ALICIYA teslimi durumundan sonra ALICI'ya ait kredi kartının, banka kartının ve/veya İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın ürün  kendisine teslim edilmiş olması  halinde ilgili ürünü 3 (Üç) gün içinde SATICI'ya iade göndermesi zorunludur. Aynı zamanda  işbu durumunun sonradan  alıcının kusurundan kaynaklandığı kesinleşmiş mahkeme kararı ile tespit edilmesi halinde alıcı  satıcının bu konudaki menfi  zararını da karşılamayı  şimdiden kabul ve taahhüt etmektedir.


5 .11 SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler ,nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi ,  pandemi yaratacak salgın hastalık  gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya  alıcının 1.3 madde de kabul ettiği iletişim vasıtalarından biri ile   bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI'nın  da siparişin iptalini ve sözleşmenin  fesih edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar  teslimin ertelenmesini SATICI’dan yazılı olarak yapacağı bildirimle talep etme hakkını haizdir. Sözleşme’nin alıcı tarafla  fesih edilmesi durumunda SATICI, varsa teslimat masrafları dâhil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 14 (On dört) gün içinde alıcının nakden ve defaten Havale ve EFT yoluyla ;  alıcıdan banka hesap bilgileri istenerek, alıcının  belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır)  ve yahut alıcının  satış mahalline gelerek  iade bedelini  elden nakden almayı talep etmesi halinde; satıcı  bizzat sadece imzalı  para alma makbuzu ile  elden alıcıya iade etmekle yükümlüdür.  Ancak alıcı taraf yukarıda belirtilen  işbu  5 11 maddede  sayılan  işbu durumların gerçekleşmesi  halinde satıcıdan  bu sebeple herhangi bir tazminat isteminde  bulunmamayı da kabul etmektedir.  ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.12 SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici  vb mücbir sebeplerin ortaya çıkması sonucu  satıcı  sipariş konusu malın tedarikinin imkânsızlaştığı hallerde; satıcı veya sağlayıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde; satıcının durumu veri sorumlusuna bildirmesi sonucu; veri sorumlusunun (  kalıcı veri saklayıcısının  )alıcıya aynı iletişim  yolları tercih ederek durumu  bildirmesi  sonucu;  ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi  ve işbu bildirimin satıcıya yapılmasından itibaren 14 gün içinde alıcının nakden ve defaten Havale/EFT  yoluyla ödediği bedeli ;satıcı   alıcıdan banka hesap bilgileri istenerek, alıcının belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır.)  havale ve EFT şeklinde banka yoluyla ve yahut alıcının  satış mahalline gelerek  iade bedeli elden nakden almayı talep etmesi halinde  satıcı bizzat sadece imzalı  para alma makbuzu ile  elden alıcıya iade etmekle yükümlüdür. Ancak alıcı taraf  yukarıda belirtilen  işbu  5.12 maddede  sayılan işbu  durumların gerçekleşmesi halinde satıcıdan  bu sebeple herhangi bir tazminat isteminde  bulunmamayı da işbu sözleşme ile kabul etmektedir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını işbu sözleşme ile  kabul etmektedir.Kredi kartı ile taksitli alışverişlerde  SATICI, Banka’ya ürünün bedelini tek seferde öder. ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini aynı taksit sayısında yapacağına alıcı işbu satış sözleşmesini akdettiği esnada vakıftır.


5.13

a)Satıcı ürünün  tarafına  teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde , siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi halinde  satıcının alıcıya; alıcının .3 madde de kabul ettiği iletişim vasıtalarından biri ile veya …ı ile bildirmesi  sonucu ;  satıcı bildirim tarihinden itibaren 14 gün içinde alıcıya alıcıdan banka hesap bilgileri istenerek, alıcının belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır)  havale ve EFT şeklinde banka yoluyla veyahut alıcının  satış mahalline gelerek  iade bedeli elden nakden almayı talep etmesi halinde  satıcı bizzat sadece imzalı  para alma makbuzu ile  elden alıcıya iade etmekle yükümlüdür. Ancak alıcı taraf  yukarıda belirtilen  işbu  5.13 maddede  sayılan işbu  durumların gerçekleşmesi halinde satıcıdan  bu sebeple herhangi bir tazminat isteminde  bulunmamayı da işbu sözleşme ile kabul etmektedir. Satıcı   bedel dışında  alıcı’yı borç altına sokan tüm  belgeleri  de  ALICI veya  alıcının  siparişinde   belirttiği kişi veyahut kuruluşa teslim eder. Veyahut alıcının elden teslim alma iradesi  olduğunu satıcıya bildirmesi halinde 14 günlük süre içerisinde taraflarca mutabık kalınan bir günde ıslak imzalı alındı belgesiyle alıcı tarafça tarafını borç altına sokan tüm belgeler elden teslim alınmak suretiyle ; satıcı tarafça  alıcıya  iade edilmesine her iki taraf işbu sözleşme ile mutabık kalınmaktadır.


b) ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı,   işbu bildirim  tarihinden itibaren 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI; SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının  ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul eder.Kredi kartı ile taksitli alışverişlerde  SATICI, Banka’ya ürünün bedelini tek seferde öder. ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini aynı taksit sayısında yapacağına alıcı işbu satış sözleşmesini akdettiği esnada vakıftır. Satıcı   bedel dışında  alıcı’yı borç altına sokan tüm  belgeleri  de  ALICI veya  alıcının  siparişinde   gösterdiği adresteki  siparişinde  belirttiği kişi/kuruluşa teslim eder veyahut alıcının elden teslim alma iradesi  olduğunu satıcıya bildirmesi halinde 14 günlük süre içerisinde taraflarca mutabık kalınan bir günde ıslak imzalı alındı belgesiyle alıcı tarafça  tarafını borç altına sokan tüm belgeler elden teslim alınmak suretiyle ; satıcı tarafça  alıcıya  iade edilmesine her iki taraf işbu sözleşme ile mutabık kalınmaktadır.


MADDE 6 - CAYMA HAKKI

6.1 ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezaî şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi, satıcı  tarafımızın verdiği bir hizmet olmadığı mal teslimi edimimiz söz konusu olduğundan ;  mal teslimine ilişkin  bu sözleşmede tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Ürün satıcıya tesliminden sonra kullanılan cayma hakkı ve ürün satıcıya teslim edildikten sonra doğan  hakem heyeti kararları durumunda;   alıcının cayma  hakkını   ürünün tarafına tesliminden itibaren 14 gün içinde  veyahut  hakem heyeti kararını ve iradesini  de hakem heyeti kararının  kesinleşmesinden itibaren 14 gün içinde  satıcıya; satış sözleşmesinde belirtilen adresine  iadeli taahhütlü    posta yoluyla ıslak imzalı olarak yazılı olarak  bildirmesi ;cayma süresi içinde info@efesjewerly.com mail adresine  e-posta ile mail atılması   yoluyla Cayma bildirimini  SATICI’ya, veya internet sitesinde bildirilen veri sorumlusuna (=kalıcı veri saklayıcısına ) yapması   seçeneği mevcut olup , posta yoluyla kullanılan cayma hakkında   postada yaşanacak  gecikmelerden  satıcının sorumlu olmadığını alıcı işbu sözleşme ile kabul  etmektedir. ALICI’ya İnternet sitesi üzerinden cayma hakkını bildirme imkanı tanınması halinde SATICI,   cayma talebinin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI’ya  en geç 5 işgünü içerisinde  iletmek zorundadır. 5 gün içinde teyit gelmez ise alıcının işbu iradesi satıcıya ulaşmamış olup alıcı diğer seçenek yolları cayma hakkının satıcıya ulaşması için kullanmalıdır .


6.2)  Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; 

Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez. 

Cayma hakkının kullanılması için 14 (On dört) günlük süre içinde SATICI'ya 6.1 de belirtilen şekilde  bildirimde bulunulması ve ürünün 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı  işbu sözleşmede aşağıdaki maddelerle de belirtilecek olan 15. madde hükümleri kapsamında olmaması 6.1 maddede belirtilen yüzük ürünü olmaması   ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde; 


6.3  3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte 10 (On) gün içerisinde SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)


6.4

a) Alıcı tarafça cayma hakkı talebinin satıcıya iletilmesinden itibaren 10 (On) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin, kutusu, ambalajı, sertifikaları, fatura , varsa  hediye ürünleri standart  aksesuarları, hediye çekleri   aşağıda ayrıntısı ile belirtilecek ilave hediye ürünü ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak tüm kargo masrafları satıcıya ait olmak üzere SATICI’ya iade edecektir.


b) Hediye ürün ve çek dışında alıcının işbu cayma hakkını kullandığı ürünle ulaştığı  bedel ve ürün sayısı sebebiyle de tarafına ayrıca kampanya ile işbu satışta  bedel indirimi tanınmış ve  cayma hakkının kullanılması nedeniyle ALICI ‘nın  yaptığı alışveriş , SATICI tarafından düzenlenen   alıcının faydalandığı kampanya limit tutarının altına düşmüş ise ;alıcının var ise   kampanya kapsamında faydalandığı  indirim  bedeli iptal edilir. Alıcı işbu fark doğuran indirim bedelini  cayma hakkı talebinin satıcıya iletilmesinden itibaren 10 (On) günlük süre içerisinde de  satıcının TR 96 0006 2000 0920 0006 2016 83 hesabına  varsa havale bedeli satıcıya ait olacak şekilde   iade edecektir.


 c)Hediye ürün ve hediye  çek dışında alıcının işbu cayma hakkını kullandığı ürünle ulaştığı  bedel ve ürün sayısı sebebiyle de tarafına ayrıca kampanya ile işbu satışta  ilave hediye ürün verilmiş ise cayma hakkının kullanılması nedeniyle ALICI ‘nın  yaptığı alışveriş , SATICI tarafından düzenlenen   alıcının faydalandığı kampanya limit tutarının altına düşmesi halinde; alıcının var ise   kampanya kapsamında  tarafına bila bedel gönderilen   ilave hediye ürün alıcı tarafça  cayma hakkı talebinin satıcıya iletilmesinden itibaren 10 (On) günlük süre içerisinde de tüm kargo masrafları satıcıya ait olmak üzere iade edecektir.


d)Hediye ürün hediye çek ,ilave hediye ürün  ve tüm bu ürünlerin standart aksesuarları, ambalaj ve kutuları  gibi materyallerden herhangi birinin gönderilmemesi. Ürünün kendisi ,Hediye ürün hediye çek ,ilave hediye ürün tüm bu ürünlerin standart aksesuarları ambalaj ve kutularından birinin   hasarlı olması durumunda, satıcı tarafından resen belirleneceği  alıcı tarafından işbu sözleşmeyle şimdiden  kabul gören   satıcı tarafça belirlenen hasarlı materyallerin  bedeli  ve ayrıca alıcı  tarafa  yapılmış ise  yukarıda b maddesinde belirtilen  indirim bedelini  alıcı satıcının hesabına  havale etmedi ise  işbu indirim bedelini, satıcı   iade tutarından düşerek ; kalan  ürün bedeli alıcıya ; satıcı  tarafça; ürünün  teslim tarihinden itibaren 10 gün içinde ;alıcının belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır)  havale ve EFT şeklinde banka yoluyla; veyahut alıcının  satış mahalline gelerek  iade bedeli elden nakden almayı talep etmesi halinde  satıcı bizzat sadece imzalı  para alma makbuzu ile  alıcaya  elden iade etmekle yükümlüdür. Ancak Cayma hakkını kullanan alıcı taraf  satıcıdan  bu sebeple herhangi bir tazminat isteminde  bulunmamayı da işbu sözleşme ile kabul etmektedir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı,    ürünün alıcı tarafça tesliminden itibaren 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI; SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının  ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul eder.Kredi kartı ile taksitli alışverişlerde  SATICI, Banka’ya ürünün bedelini tek seferde öder. ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini aynı taksit sayısında yapacağına alıcı işbu satış sözleşmesini akdettiği esnada vakıftır.


e) Satıcı aynı zamanda  10 günlük süre içinde bedel dışında  alıcı’yı borç altına sokan  kıymetli evrak dahil tüm  belgeleri  de  ALICI veya  alıcının  siparişinde   gösterdiği adresteki  siparişinde  belirttiği kişi/kuruluşa teslim eder veyahut alıcının elden teslim alma iradesi  olduğunu satıcıya bildirmesi halinde 10 günlük süre içerisinde taraflarca mutabık kalınan bir günde ıslak imzalı alındı belgesiyle alıcı tarafça  elden teslim alınmak suretiyle ; satıcı tarafça  iade edilmesine her iki taraf işbu sözleşme ile mutabık kalmaktadır.


6.5 Cayma hakkı kapsamı dahil  alıcı ile satıcı arasındaki tüm  nakliye gerektirir işlemlerde öngörülen taşıyıcı firmalar sonradan alıcı memnuniyet durumlarına göre satıcının tek taraflı iradesiyle değiştirilebileceği hususu ile    Yurtiçi, Aras Mng ,Ups ve Loomis Kargoları  olup ,  ürün satıcıya tesliminden sonra kullanılan cayma hakkı ve ürün satıcıya teslim edildikten sonra doğan  hakem heyeti kararları dahil her ne sebeple olsun tüm ürün kıymetli evrak iadelerinde  için doğacak   her türlü   kargo bedeli satıcıya ait olacaktır.


MADDE 7 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

Aşağıda belirtilen bu tür ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. Bu nedenle, ALICI’nın isteğiyle, internet sitesinde sunulan renginden farklı bir renkte kişiye özel olarak üretim yapıldığında ya da internet sitesinde sunulan yüzük ölçüsü aralığı, kolye ve bileklik boyu dışında verilen özel siparişlerde, içine yazı yazılan evlilik alyanslarında, ya da sipariş verilen ürünün ALICI’ya tesliminden sonra, ALICI’nın isteği doğrultusunda yapılan yüzük ölçüsü, kolye, bileklik boyu ve modelindeki değişiklikler gibi işlemler yapıldığında, müşterinin özel istekleri doğrultusunda özel olarak üretimi yapılan bu mallar ve cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamına girer.Niteliği itibarıyla tek kullanımlık ürünlerin, ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerin iadesi kabul edilmez


Yukarıda da madde olarak belirtildiği üzere  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. Maddesi gereği, yüzük siparişlerinde, yüzük ölçüsü kişiye özel olarak hazırlandığı için, yasal koşullara bağlı olarak cayma hakkı (iptal ve iade hakkı) bulunmamaktadır. Ancak satıcı  taraf   isterse  alıcının satın aldığı yüzüğü satın almasından caymasını ;   ürünün satış bedelinden %5 tutarında kesinti yaparak kabul de edebilecektir . İçine isim , yazı  tarih yazılmış  evlilik alyanslarında cayma hakkı hiçbir şekilde  kullanılmamaktadır.


b) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

c)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından   covid 19 virüsü kapsamında da uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

d) Alıcının bir yurtdışı teslimat adresi beyan etmesi neticesinde Türkiye Gümrük Sahası dışındaki bir adrese teslim edilen ürünler iade kapsamı dışındadır.


MADDE 8 -  SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ

8. : Sözleşmenin yürürlük tarihi :Siparişin verilmesi durumunda Tüketici işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır ve sözleşme yürürlüğe girer SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.


MADDE 9-.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.


BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,


TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

VERİ  SORUMLUSU ( KALICI VERİ SAKLAYICISI ) : Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Kanuna göre veri sorumlusu kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir.


10) ALICININ TAAHHÜT VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

10.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt  etmektedir.

10.2. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı ait olacağını alıcı kabul ve taahhüt etmektedir.

10.3  ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

10.4 İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden alıcı  üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


11.SİTE HAKKINDA

SATICI’ya ait  sitenin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.


12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


13 Uyuşmazlık Konusunda Başvuruların Nasıl  Yapılacağı

ALICI siparişine ve/veya siparişine konu ürüne ve/veya siparişi ile ilgili herhangi bir konuda şikâyetinin olması halinde, şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ya iletebilir. İletilmiş olan şikâyet başvuruları kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır. Ayrıca ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.  


14 Sayın  Müşterilerimiz www.efesjewelry.com web sitesini sipariş için  kullandığınızda, yukarıdaki hüküm ve koşulları okumuş, anlamış ve kabul etmiş olmaktadırlar. 


SATICI                      : Efes Kuyumculuk   Tic.  Ve  San. ve Tic. Ltd. Şti.


Okudum anladım hür irademle kabul ediyorum


VERİ  SORUMLUSU

( KALICI VERİ SAKLAYICISI) : Efes Kuyumculuk   Tic.  Ve  San. ve Tic. Ltd. Şti.

Okudum anladım hür irademle kabul  ve taahhüt ediyorum.

ALICI:

Okudum anladım hür irademle kabul ve taahhüt ediyorum.

TARİH:Üye ve Ziyaretçi Kişisel Veri Aydınlatma Metni


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME


Gerek web sitemizi kullanırken gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen birtakım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:


Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,


Kişisel verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,


Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,


Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,


Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
1. Kişisel Verilerin Korunması ve Rıza Metninin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:


Alışveriş sitemizin müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) kapsamında "veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin alışveriş sitemiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.


2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:


Müşterilere ait kişisel veriler aşağıda ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Müşterilere ait kişisel veriler;


Alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,


Alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,


Alışveriş sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,


Alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile tarafımızın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,


İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi


Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi


Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi


Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü      kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,


Müşterilere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme,


Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi,


Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve alışveriş sitemize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları,


Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere alışveriş sitemizin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Metnin’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.


Alışveriş Sitemiz; online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının Alışveriş Sitemize yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.


3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:


Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Alışveriş sitemiz tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.


4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:


Müşterilere ait kişisel veriler, alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, alışveriş sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin ve alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.


Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.


Alışveriş Sitemiz, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.


5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:


Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Kişisel Verilerin Korunması Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


6. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri


Alışveriş Sitemiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.


Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Alışveriş Sitemiz’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Alışveriş Sitemiz’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Alışveriş Sitemiz’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Alışveriş Sitemiz’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


7. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:


Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri Alışveriş Sitemiz Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Alışveriş sitemiz söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.


İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.